เปิดหลักสูตรการแก้ไขข้อบกพร่องภาคสนามของเทศกาลเสียงและแสงและระบบแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ในปี 2562

February 26, 2019
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เปิดหลักสูตรการแก้ไขข้อบกพร่องภาคสนามของเทศกาลเสียงและแสงและระบบแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ในปี 2562

สถานที่จัดงานรื่นเริงแสงเสียง